Kopirovanie len so suhlasom admina!!!!!!!!!!!!!!!

Moderna rozpravka o karkulke

8. února 2009 v 15:54 |  Vtipy

Stále aktuální poučení pro dnešní bojovníky. Žila byla malá holčička, která se jmenovala Červená Karkulka. Jednoho dne ji maminka poslal s košíkem dobrot za babičkou, která žila v chaloupce za lesem. Toho dne se kolem blízkých stromů potuloval vlk a celý rozhovor vyslechl. Rozhodl se, že poběží zkratkou k babiččinu domu a získá dobroty v košíku pro sebe.
Vlk přiběhl k babiččině chaloupce dlouho před Karkulkou a začal babičce činit výmluvné nabídky. Babička jej odmítla. Vlk tedy babičku zabil a sežral. Potom si oblékl babiččinu noční košili, lehl si do postele a čekal na Karkulku.
Když Karkulka dorazila do chaloupky, pokoušel se vlk o sblížení s úmyslem ji chytit. Vyděšené děcko s křikem uteklo z chaloupky. Nedaleko pracoval v lese dřevorubec, uslyšel Karkulčin křik, přiběhl jí na pomoc a zabil vlka sekyrkou. Karkulka byla zachráněna.
Všichni lidé z vesnice prohlásili dřevorubce za hrdinu. Ovšem při soudním vyšetřování vyšly najevo závažné okolnosti:
  1. Vlk před svým zabitím nebyl poučen o svých právech.
  2. Dřevorubec před smrtící ranou nezamával ani jednou sekyrou na výstrahu a užil nepřiměřené síly.
  3. Zástupci Americké společnosti pro občanská práva poukazovali na skutečnost, že ačkoli se zabití a sežrání babičky může někomu zdát nechutné, je takové jednání plně v souladu s povahou a přirozeností vlků a protože tudíž si vlk pouze "hleděl svého", nebylo přípustné, aby za své přirozené chování zaplatil životem.
  4. Kromě toho je vlk ohrožený živočišný druh. Dále společnost vyvodila, že zabití babičky lze posuzovat jako sebeobranu, jelikož vlk měl v úmyslu "milovat se, ne válčit", a je tedy možno logicky vysoudit, že babička, která mu odolávala, mohla případně zabít vlka, pokud by se jí k tomu naskytla vhodná příležitost. Jistý svědek uvedl, že babička příležitostně přijímala pánské návštěvy a že se možná chovala příliš vyzývavě.
Na základě těchto zjištění došel soud k závěru, že dřevorubec se provinil spácháním nevyprovokovaného útoku smrtící zbraní a byl z tohoto zločinu obviněn, zajištěn, obžalován, usvědčen a odsouzen k dvaceti letům nepodmíněně.
V noci po vynesení rozsudku vyhořel jeho domek do základů a za rok po "Babiččině incidentu" byla babiččina chaloupka zasvěcena jako monument památce vlka, který zde proléval krev a zemřel.
Při slavnostním otevření památníku měla Červená Karkulka dojemný proslov. Objasnila všem přítomným, že tehdy sice byla dřevorubci vděčná za jeho pomoc, ale při zpětném pohledu si uvědomila, že reagoval nepřiměřeně, že vlk konec konců se chtěl jen podělit s ní o hojnost potravy, což bylo vlastně jeho právo a privilegium. Když potom poklekla a položila věnec k pamětní desce na paměť ubohého vlka, nebylo jedno oko suché.
ZÁKON KONTRA OTÁZKA PŘEŽITÍ
Zdá se, že zákon zvýhodňuje bezpráví. V některých státech je dokonce zákonem stanoveno, že napadený, tedy vlastně oběť útoku, se musí především pokusit útočníkovi utéci. To je sice bohulibé ustanovení, ale ve skutečné situaci nepoužitelné. Zákony se navíc každou chvíli mění a není v lidských silách si je všechny zapamatovat. V dané chvíli nám záleží na tom, jak přežít, nikoli na znalosti a zběhlosti v právní vědě. Nezáleží na tom, kdo je v právu, nýbrž na tom, kdo zůstane naživu. Jestliže člověk přežije boj, je na tom podle našeho názoru lépe, než kdyby nepřežil, a to i přesto, že případ může mít soudní dohru. Zákon a spravedlnost není jedno a totéž.
Zákon či právo je cokoli, co rozhodne porota. Nezáleží na tom, zda správně nebo chybně. Vy víte, že jste v právu, agresor ví, že jste v právu, ale je to jen tvrzení proti tvrzení, pokud nemáte důvěryhodné svědky. Ovšem mnozí svědkové u projednávané události se na nic nepamatují, protože se nechtějí do ničeho zaplést.
Může dojít k tomu, že i původní útočník má více přátel (svědků) než vy nebo je příslušníkem vyšší společenské třídy a je tudíž gentleman, zatímco vy jste surovec a rváč.
Americký právní systém se do jisté míry zakládá na Zlatém pravidle: "Ten, kdo má zlato, tvoří všechna pravidla". Jdete-li k soudu, musíte mít bezpodmínečně spoustu peněz. Právo je přece jen poněkud tolerantnější, pokud jde o sebeobranu žen, ale pokud by užil stejnou techniku muž nebo dokonce držitel černého pásu…
Celou situaci lze vyřešit samozřejmě i tak, že člověk nasedne do dodávky a ujede pryč s přesvědčením v duši, že udělal to, co bylo nezbytné a aniž by si připouštěl odlišná morální hlediska útočníka, policisty, soudce nebo poroty. Dokázat porotě, že jste se chovali uvážlivě a užili jste přiměřené síly (sebeobrany), je někdy obtížné.
Bojovník s psychikou ninji se bude snažit konfliktům vyhýbat, ale pokud k nějakému dojde, jistě protivníka "zastaví". Jediné pravidlo, kterým se bude řídit, je "neexistují žádná pravidla".
Jestliže dojde k soudnímu projednávání, bude vaší jedinou šancí dobrý právník, ať to stojí, co to stojí. Pokud budete odsouzeni, nezáleží na tom, nakolik jste nevinní. Když soud jednou rozhodne, že jste vinni, potom jste vinni bez ohledu na fakta.
Je lépe stát před dvanácti, než být nesen šesti. Nejlépe ovšem je nebýt souzen vůbec. Jděte za tím nejlepším advokátem. Všechno, co mu svěříte, je přísně důvěrné. Pokud bude tento advokát dostatečně průbojný a zkušený taktik, poradí vám, co máte mluvit a hlavně co nemáte říkat! Jak řekl jeden právník Hloupému Honzovi: "Je lepší požádat o odpuštění než si dovolovat. A nikdy, nikdy neper špinavé prádlo na veřejnosti".
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama